LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Yole Saktilar
Country: Austria
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 4 May 2006
Pages: 295
PDF File Size: 11.42 Mb
ePub File Size: 5.88 Mb
ISBN: 687-7-86808-135-5
Downloads: 43973
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malalkis

Te naloge lahko zajemajo:.

EUR-Lex – CTOC – EN – EUR-Lex

Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete. Skrbi za uporabo Pogodb in ukrepov, ki jih institucije sprejmejo na njuni podlagi. Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike.

Vsaka pobuda Evropskega sveta na podlagi prvega ali drugega pododstavka, se posreduje nacionalnim parlamentom. Pogodbi se lahko spremenita po rednem postopku za spremembo Pogodb.

EUR-Lex – L/AFI/DCL/58 – EN – EUR-Lex

Doda se nov drugi pododstavek:. Pravni akti, sprejeti po zakonodajnem postopku, so zakonodajni akti. Languages, formats and link to OJ.

  HEBDEN CHEMISTRY 12 WORKBOOK PDF

Help Print this page. Za prezidenta Slovenskej republiky. Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: Eesti Vabariigi Presidendi nimel.

Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski unijiki se nadomesti z novim protokolom z istim naslovom. Vsako podjetje ali oseba javnega ali zasebnega prava lahko Banko neposredno zaprosi za financiranje. Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov. Za Prezydenta Pogkdba Polskiej. Evropski parlament ali Svet lahko Komisijo med postopkom zaprosita za mnenje, ki ga Komisija lahko da tudi na lastno pobudo.

Vstavi se nov peti del.

Institucije med seboj lojalno sodelujejo. Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju. Visoki predstavnik predseduje Svetu za zunanje zadeve.

EUR-Lex Access to European Union law

Pri izvajanju svojih pooblastil in upravljanju svojih financ je neodvisna. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti: Ti pogodbi imata enako pravno veljavnost.

Ne opravlja zakonodajne funkcije. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejemata ukrepe, potrebne za izvajanje odstavka 1. Per il Presidente della Repubblica italiana.

  EL TERCER OJO DE LOBSANG RAMPA PDF

Predsednik Evropskega sveta ne sme imeti nacionalnega mandata. Vsak nacionalni parlament ima po dva glasova, razdeljena na osnovi nacionalnega parlamentarnega sistema.

Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben. Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, ki opravljata svetovalno funkcijo. Would you like to keep them? EU case law Case law Digital pogobda Directory of case law. Evropskemu svetu pomaga generalni sekretariat Sveta.

Protokol o prehodu v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije. Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, ki opravljata svetovalno funkcijo.

Svet svoj sklep nemudoma posreduje Evropskemu parlamentu. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za:

Back to top