GROBUONIS KNYGA PDF

Site.. riesutu duona knyga: %: 5. masyvas. Traffic Statistics. Download Grobuonis knyga pdf file.. spauskite ant nuorodos ir. grobuonis knyga pdf file. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for grobuonis knyga pdf file. Will be grateful for any help! Top. Turbūt žinomiausias jo filmas – „Terminatorius“, o tarp kitų garsių filmų – „ Grobuonis“, „Vaikų darželio policininkas“, „Viską prisiminti“ ir jo debiutas Holivude.

Author: Faegore Zulugal
Country: Morocco
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 11 December 2018
Pages: 315
PDF File Size: 3.86 Mb
ePub File Size: 17.4 Mb
ISBN: 434-9-23948-399-9
Downloads: 34442
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Garn

Mirtis baigia rinkti vadus. Kur tik tu pasirodai, Stribokai vejasi. O mano jaunas kapelis Vis vienutis pasiliks.

grobuonis knyga pdf file – PDF Files

Kas pasaulyje brangiausia, Ar gyvenimas, ar kas? Laukiu, ilgesy pamilus, Kada jis ateis. Pakirto kulka ir jutai — nesikelsi. Ir ilgisi, laukia tik jo. Bet nuo stataus kalno jam suriko: Sakyk, kada ir kur rasiu, mama! Ant tavo veido nusileido Mirtis su plieniniais sparnais. Kas suramins ir kas paguos.

  EIZO S1910 PDF

Tavo veidelis buvo baltas. Tenai, prie Neries kranto.

Ar dalia tavo tau nekarti? Tuoj sodyboj kyla gaisras. Ar esi tu, stribuke, lietuvis? Ko guli, ar nenori kovoti?

Kad tu jaunas nepatektum Komunisto rankosna. Kaip smagu jaunam skrajoti Po girias ir po laukus. Mes gyvenam po eglaite. Eikim, eikim, broliai, Vis toliau, toliau, Kol pasieksim savo Mylimus laukus.

Sudie, partizanai, Lietuvos kariai, Likite laimingi, Dievas sergi jus. Sena mama, neverk gailiai.

Grobuonis!

Tegyvuoja sausos normos Ir nesaldyta kava! Kur Berlynas, kur Maskva. Vienas brolis liko—kas su juo dainuos? Kur buvo gimtieji nameliai — Beliko tiktai pelenai.

O jei, brangioji, tu atrasi. Lietuviai — partizanai, Lietuviai — tremtiniai, Stribiteliai — girtuokliai, Vagiai ir tinginiai. Duota rinkti 06 Atmintis brangiam Vadui partizanui Vanagui.

Prisiminti, kaip Vanagas su vanagais gyveno. Dainavos apygardos, karininko A.

Back to top